Senaryo Yazarlığı

Sinema filmi, televizyon filmi ve dizi üretim aşamalarının temeli olan senaryonun bütün açılardan ele alındığı dramaturji karakter oluşturma ve olay örgüsü konularında yayınlanmış örneklerle eğitim vererek daha sonra katılımcıların kendi alanlarına karar verecekleri bir senaryo eğitim programıdır.

*Sinema Nedir? Senaryo Sinemanın Nesidir? Dramatik ve Görsel Yazım
*Dramatik Hareket (İstek, Engel, Çatışma) ve Senaryoda Üç Katman
*Olay Kavramı, Olay Örgüsü ve Olay Örgüsünü Şekillendiren Araçlar
*Senaryoda Karakter Kurma
*Senaryoda Tema Kavramı, Kullanımı ve Etkileri 
*Dramatik Yapıda Keşif Anları
Atölye Çalışması: 10 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi
*Dramatik Yapıda Karar Anları
Atölye Çalışması: 10 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi
*Diyalog Yazımına Giriş
*Örnek Diyalog Yazımı Sahneleri Üzerinden Diyalog Yazımının İncelikleri
*Üç Perdeli Yapı, Logline, Sinopsis, Tretman 
*Yeniden Yazım Sürecinin İncelikleri 1
Atölye Çalışması: 15 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi
*Yeniden Yazım Sürecinin İncelikleri 2
Atölye Çalışması: 15 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi

Elif Eda KARAGÖZ

Yönetmen / Senarist

Detay

Gökdemir İHSAN

Yazar

Detay

Eğitim Süresi: 72 Saat

Kampüs: Taksim

Ders Günleri: Salı - Çarşamba

Ders Saatleri: 18:30 – 21:30