Reklam Metin Yazarlığı

Pazarlama ağı içerisinde önemli bir yere sahip olan reklam olgusunu; kavramsal temellerinden üretim süreçlerine, etkilerinden bileşenlerine kadar bütün yönleriyle kavratmayı amaçlayan eğitim programıdır. Reklamcılık eğitiminin amacı; reklam sektöründe yer almak isteyen ve bu alanda mesleki hedefleri olan öğrencilere, ihtiyaç duyacakları temel donanımı kazandırmak, fakat aynı zamanda medya – iletişim dünyasında diğer alanlarda çalışacak olan öğrencilere de, sıklıkla karşılaşacakları reklam kavramına ilişkin ufuk açıcı bir bilgilenme imkânı sunmaktır.

*Pazarlama İletişimi, Pazarlama İletişimi Modelleri, Tutundurma Karmasının Unsurlarından Biri Olarak Reklam
*Reklam Nedir?, Reklamcılıkta Temel Tanım ve Kavramlar
*Reklam Alanında Mesleki Tanımlamalar, Metin Yazarı – Reklam Yazarı Farkı Nedir?
*Reklam Ajanslarında Organizasyon ve İşleyiş, Reklam Ajans Türleri, Reklam İletişiminin Temel Unsurları
*Reklamın Dünyada Gelişimi, Reklamın Türkiye’de Gelişimi, Reklamın İşlevleri ve Amaçları
*Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi, Reklam Türleri, Reklamın Etkileri ve İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller
*Hedef Kitle, Tüketici ve Tüketici Davranışı, Psikografi, Brief Nedir? Neden Önemlidir?, Brief Çeşitleri 
*Brief Metinleri ve Formları, Brief Örnekleri, Analizleri ve Uygulamaları
*Reklam Ortamları ve Araçları, Reklam ve Etik
*Reklam Kampanyaları, Reklam Kampanyası Aşamaları, Örnekler Üzerinden Reklam Kampanya ve Metin Analizleri
*Reklamda Araştırma ve Ölçümleme, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi
*Medya Planlama, Örnekler Üzerinden Reklam Kampanya ve Metin Analizleri
*Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar, Marka Yönetimi
*Marka Kişiliği, Kimliği, İmajı, Değeri ve Denkliği, Marka Sadakati, Marka İletişimi
*Reklam Denetim Mekanizmaları, Reklamda Kreatif Süreç
*Konsept Geliştirme Analiz ve Üretim Çalışmaları, Kreatif Stratejiler ve Ekoller, Reklam ve Marka Analizleri, Marka İletişim Uygulamaları, Metin Alıştırmaları
*Yaratıcı Yazarlık - Reklam Yazarlığı İlişkisi, Yaratıcı Yazarlık Uygulamaları 
*Reklamda Yeni Trendler, Örnekler Üzerinden Reklam ve Konsept Analizleri, Kreatif Reklam Metinleri Yazımı, Örnek Analizleri ve Uygulamalar 
*Reklam Metinlerinde Etkinlik ve İlkeler, Reklam ve Konsept Analizleri, Yaratıcı Yazarlık Uygulamaları ve Kreatif Reklam Metinleri Yazımı 
*Basılı Ortamlar ve Yayın Yapan Araçlarda Reklam Metin Yazarlığı, Açıkhava, Transit ve POP Uygulamalarında Reklam Metin Yazarlığı Alıştırmaları
*Dijital Reklamcılık ve Metin Yazarlığı, Yeni Medya ve Dijital Reklamcılık, Yeni Medyada Reklam Araçları, Yeni Medyada Reklam Metin Yazarlığı
*Reklam ve Konsept Analizleri, Kreatif Reklam Metinleri Yazımı, Yeni Medyada Metin Yazımı, Örnek Analizleri ve Uygulamalar 
*Yaratıcı Metinler ve Kreatif Reklam Kampanyaları Üzerine Yorum ve Analizler
*Yaratıcı Metinler ve Kreatif Reklam Kampanyası Üretme Pratikleri, Kreatif Reklam Metinleri Yazımı, Örnek Analizleri, Uygulamalar ve Değerlendirmeler

Meral AKYILDIZ

Reklam Yazarı / Marka Danışmanı / Proje Direktörü

Detay

Eğitim Süresi : 72 Saat 

Kampüs :Taksim

Ders Günleri: Salı - Çarşamba

Ders Saatleri : 18:30 - 21:30