Metin Yazarlığı

Metin yazarlığı dersleri uygulamalı bir seminer şeklinde gerçekleşmektedir. Derslerde temelde kurmaca edebiyat metinlerinin (öykü, roman, vb.) nasıl üretildiği üzerinde durulacaktır. Bu nedenle kurmaca metnin öğeleri (zaman, mekan, olay örgüsü, karakterizasyon, vb.) tartışılacaktır. Türk ve dünya edebiyatından seçilen metin örnekleri üzerinden kurmaca metinde zamanın kullanılması, olayın geçtiği mekânın hikayedeki yeri ve anlama katkısı, hikaye karakterlerinin yaratılması, olay örgüsünün belirlenmesi, klasik ve modernist anlatılar, farklı edebi türler ve metinlerde heyecanı arttırmak için dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular işlenecektir. Bu dersin amacı, katılımcıların kurmaca metin üretirken dikkat etmeleri gereken metin unsurları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Katılımcıların yazdıkları metinler tartışılacak ve öğrencilere geri dönüt verilecektir.