Marka Yönetimi ve Stratejik Planlama

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi eğitimi, öğrencilerin modern işletmecilik ve pazarlama yönetimi uygulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, marka yönetiminde derinleşerek, kurumlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler.Stratejik pazarlama yönetimi işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir. Nitekim, günümüzün giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için de “marka geliştirmek” büyük önem kazanmaktadır.

*Yakın Dönem İş Hayatı Döngüsü, Marka Kavramı ve Markanın Tarihçesi
*Marka Unsurları ve Marka Kişilikleri
*Marka Konumlandırması ve Süreçleri, Marka Sadakati ve Marka Sadakatine Etki Eden Faktörler
*Marka Yaratım Süreci ve Marka Mimarisi
*Debranding Kavramı, Marka Kişiselleştirme Stratejileri
*Jenerik Markalar, B2B Marka Yaratmak ve Save Yaklaşımı, Marka Değeri Hesaplama Yöntemleri
*Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramı, Stratejik Yönetimde Hedeflenen Başlıca Amaçlar, Stratejik Pazarlama ve Taktik, Operasyonel Pazarlama
*Temel Stratejik Planlama Aşamaları, Kotler Stratejik Pazarlama Yönetimi
*Ürün Yaşam Eğrisi ve Stratejileri, Boston Consulting Group Analizi ve Matris Değerlendirme
*Swot Analizi, Benchmarking Analizleri ve Türleri
*Ansoff Matrisi, Rekabet Stratejileri
*Pazar Araştırmaları, Müşteri Yaşam Boyu Değeri Kavramı ve Hesaplanması, Müşteri Dalga Etkisi, Sürekli Müşteri Olma Endeksi ve Analizi

Koray KOYUNCU

Harvard University, Harvard Faculty of Arts and Sciences / Stratejik İşletme

Detay